Par mani

25 gadi. Tik ilgi esmu strādājis, krājis pieredzi, zināšanas un praksi. Bet sākums bija jau skolas laikā, kad tēvs aizveda mani uz Lietišķās Mākslas studiju "CILNIS" kuras mākslinieciskais vadītājs tolaik bija viens no nedaudzajiem vecā kaluma metālmāksliniekiem ARNOLDS NAIKA. Viņš bija tas kurš ielika pamatus, lai varētu strādāt dažādās tehnikās un ar dažādiem matereāliem. Esmu piedalījies daudzās izstādēs ne tikai toreizējā PSRS, bet arī ārzemēs-VĀCIJĀ, AUSTRĀLIJĀ, IZRAĒLĀ un ASV un protams arī LATVIJĀ. Ir bijušas arī divas personālizstādes. Ir darbi privātajās kolekcijās- KRIEVIJĀ, ČEHIJĀ, ASV, AUSTRĀLIJĀ un LATVIJĀ.

 


AK galerija Visas tiesības rezervētas.

Kontakti (+371)26826942